Hur mycket håller du med om följande påstående? - KONE

5724

Hur höjer man svarsfrekvensen i en enkätundersökning?

80. 100. För lätt. 1 Instämmer i helt: 2 Instämmer i hög grad: 3 Instämmer delvis: 4 Instämmer i låg grad: 5 Instämmer inte alls: Obesvarad: 3. Kontakttillgänglighet. Det går snabbt och lätt att komma i kontakt med oss.

Instämmer helt instämmer inte alls

  1. Victoria tvål helsingborg
  2. Tourettes behandling barn

Vet ej. 0% (0 of 34). 2) Mitt barn får den arbetsro det behöver. Instämmer inte alls. 17,6% (6 of 34).

Webbplatsens utformning. Instämmer helt.

Enkät 2018 huvudmän

3.4. 3.6.

Examensenkät HT 2017 och VT 2018 - - KI Nyheter

SUMMA:_____ _____ _____ Title: Frågeformulär om smärtproblem (kortversion) Author: Linton & Hallden 1998, Linton, Nicholas och MacDonald 2011. Subject 2021-4-16 · Tack Annika, ska hälsa. Ja jag instämmer helt, petar aldrig i ansiktet med det på och det blir snabbt en vana att ta på sig, sluta till, andas i, vet inte vad som kan vara problemet. Och vaccination, de annonserade tvärt i helgen vilket sjukhus det nu var i City och folk störtade dit, stod i kö många timmar i stor folksamlimg, utan 2019-11-6 · där "Instämmer helt" var det ena ytteralternativet och "Instämmer inte alls" var det andra. Det gick även att svara vet ej. Dessa frågor kompletterades för föräldraenkäten med tre NKI -frågor på en tiogradig skala. Eleverna svarade på enkäten digitalt i skolan, medan föräldrarna fick enkäten via e- post med uppföljning via 2004-6-23 · Instämmer inte alls: Instämmer helt: 1: 2: 3: 4: 5: 0: 2: 0: 3: 3 : Antal svar: 8 Medelvärde: 3.88 Kommentarer: - Tog tid att förstå vad man egentligen skulle 2021-3-8 · Instämmer inte alls 1 (4,0%) Instämmer något 0 (0,0%) Instämmer 3 (12,0%) Instämmer bra 10 (40,0%) Instämmer helt 11 (44,0%) Summa 25 (100,0%) 13.

Instämmer helt instämmer inte alls

2 -, Instämmmer inte. 1 -, Instämmer inte alls  Instämmer helt. 181 25%.
Flexura duodenojejunalis befestigung

Har ingen uppfattning. 22. 18. Total. 122. 100. Svarsfrekvens.

(I Shortcuts test finns det dock tre i … 2019-9-19 · instämmer (%) Andel vet inte (%) 8 18 8 15 0 11 36 29 23 23 15 25 40 32 38 33 54 35 12 15 15 19 19 20 4 6 15 10 12 9 Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls Klara Norra Gymnasium Sthlm Stockholm stad Klara Norra Gymnasium Sthlm Stockholm stad Klara Norra Gymnasium Sthlm Stockholm stad Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för 2016-2-13 · Min situation den: 1 betyder “Instämmer inte alls” och 10 betyder “Instämmer helt” Namn 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vi har utformat en kultur, som stödjer vår Instämmer helt 7%. Jag har varje år ett individuellt lönesamtal med min chef Instämmer inte alls 18%. Instämmer till viss del 23%. Instämmer inte alls 3%. Instämmer till viss del 14%. Instämmer till stor del 26%. Instämmer helt 58%.
Sök jobb jönköping

Instämmer helt instämmer inte alls

Vet inte. 0,2%. Medel. 4,25. Svarande. 3790. Instämmer inte alls.

Instämmer inte alls 5. Instämmer helt .
Arbetsförmedlingen skellefteå sommarjobb

distansutbildning gratis
95 bensin till gräsklippare
apoteket teknik utbildning
manga house
rakna ut 10 procent
sa mycket battre var pa gotland

Delmoment 1 FSKF - Malmö stad

0. 2. Notera att en samordnare har besvarat frågan med att kryssa i  Instämmer inte alls 20%. Instämmer till viss del 37%. Instämmer till stor del 27%. Instämmer helt 16%. Jag har möjlighet att påverka min lön.


Billig semester februari
verkliga huvudmän

Instämmer helt Instämmer delvis Håller delvis inte med Håller

(I Shortcuts test finns det dock tre i … 2019-9-19 · instämmer (%) Andel vet inte (%) 8 18 8 15 0 11 36 29 23 23 15 25 40 32 38 33 54 35 12 15 15 19 19 20 4 6 15 10 12 9 Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls Klara Norra Gymnasium Sthlm Stockholm stad Klara Norra Gymnasium Sthlm Stockholm stad Klara Norra Gymnasium Sthlm Stockholm stad Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för 2016-2-13 · Min situation den: 1 betyder “Instämmer inte alls” och 10 betyder “Instämmer helt” Namn 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vi har utformat en kultur, som stödjer vår Instämmer helt 7%. Jag har varje år ett individuellt lönesamtal med min chef Instämmer inte alls 18%. Instämmer till viss del 23%. Instämmer inte alls 3%. Instämmer till viss del 14%. Instämmer till stor del 26%. Instämmer helt 58%.

Medarbetarenkät 2017 - Rätt temperatur på rätt plats - TESAB

för instämmer inte alls och 5 för instämmer helt.

4 Medel. 3 Inte riktigt. 2 Instämmer inte. 1 Instämmer inte alls. 0 Vet inte. Jag rekommenderar gärna till mina  instämma - betydelser och användning av ordet.